JUDr. Josef Čech

JUDr. Josef Čech

Mírové nám. 208/35
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 66212855
DIČ: CZ4808115098

Informace o kanceláři JUDr. Josef Čech

Advokátní kancelář Ústí nad Labem

 

Advokát JUDr. Josef Čech v rámci své činnosti poskytuje právní služby ve všech běžných oblastech práva, zejména ve věcech konsultace právních otázek, sepisování smluv a jiných listin, zastupování před soudy a jinými státními orgány ve věcech občanského, obchodního, rodinného, správního a trestního práva.

 

Právní služby advokátní kanceláře v oblasti občanského práva spočívají například:

  • zastupování klientů v rámci soudního a mimosoudního řízení
  • širokého právního poradenství a právní
  • přípravy a právního posuzování všech druhů smluv ve smyslu Občanského zákoníku (darovací smlouva, kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva, atd.)
  • právního poradenství a kvalifikovaného zastupování v rámci spotřebitelských vztahů

 

Důvěry našich klientů si velmi vážíme a budeme rádi, osloví-li naše nabídka i Vás. 

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

JUDr. Josef Čech

Mobil: +420 724 048 515     

Tel.: +420 475 220 352         

Kde nás najdete?